Комунальний заклад " Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 123 комбінованого типу Харківської міської ради"

 

Освітня інноваційна діяльність

Сьогодні інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. З урахуванням цього нова освітня парадигма вибудовується на засадах збереження і розвитку творчої потенції людини, її спрямованості та самовизначення, стабільно ак­тивної життєдіяльності у змінних соціальних умовах, готовності до сприймання і вирішення нових завдань. 

Інноваційна діяльність нашого  закладу реалізується системним впровадженням нових педагогічних технологій, в результаті яких підвищується ефективність роботи.


Педагогічний колектив  закладу щодо здійснення інноваційної діяльності окреслив ряд пріоритетних завдань:

  • вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективною вітчиз­няною та світовою педагогічною наукою, а також ефектив­ність їхнього упровадження в інших закладах;
  • моніторинг ефективності впровадження інновацій;
  • створення бази даних щодо впровадження освітніх і педаго­гічних інновацій у  закладі;
  • розробка методичних рекомендацій щодо ефективної організації роботи  закладу шляхом здійснення інновацій­ної діяльності.

Ми розуміємо, що для успішної реалізації завдань з розвитку здібностей наших вихованців, крім належних матеріальних умов необхідна ще й відповідна підготовка педагогів. Важливим кроком у роботі з кадрами в цьому напрямі є підвищення рівня теоретичних знань педагогів, тому  педагогічні працівники закладу постійно приймають участь у проблемних курсах, семінарах, конференціях, які проводяться як на районному так і на обласному рівні.